perjantai 18. lokakuuta 2013

Paska vaalikone

Arvon vierailija,

Olet hyvin todennäköisesti eksynyt tänne sivustolle ISYY:n vaalikoneen (http://player.myzef.com/syl/ajax/?euq=20-e5b965ea) ansiosta. Vaalikoneet jo sinänsä houkuttelevat vastailemaan kosiskelevasti ja tämä yksilö ei antanut edes perustella vastauksiaan. Korjaan sen asian nyt tässä.

Ylioppilaskunnan kysymykset:

1. Kolmen kampuksen ylioppilaskuntana toimiminen aiheuttaa välillä haasteita. Mielestäni edaattorin tulisi...

--> päätöksissä ajatella ylioppilaskuntaa kokonaisuutena, vaikka se heikentäisi oman kampksen (sic) suhteellista asemaa

Perustelu: Tässä tosiaan pyritään kolmen kampuksen vihreäksi edunvalvojaksi. Henkilökohtaiseen ja vihreään ajatteluun sopii huonosti siltarumpupolitikointi.

2. Haluan että äänestämäni henkilö

--> hakee enemmistölle sopivaa kompromissia jo lähetekeskustelussa

Perustelu: Koska tämä on yksinkertaisesti toimivampi tapa edistää tavoitteitaan.

3. Ylioppilaskunta tuottaa edunvalvonnan lisäksi lukuisia palveluuita mm. toimistojen kautta, kuten 
vuokrattavat tilat, lukuvuosikalenteri, tapahtumat, yliopistoliikunta, tuutorointi, Uljas jne. Ylioppilaskunnan tarjoamat palvelut ovat mielestäni hyvällä tas (sic)

--> Jokseenkin samaa mieltä

Perustelu: Koska jokseenkin samaa mieltä.

4. Ylioppilaskunnan pitää mielestäni

--> Säilyttää ennallaan (palvelut)

Perustelu: Vaihtoehtoina oli siis lisätä tai karsia palveluista. Melko mielipuolinen kysymys. Tähän sopisi parhaiten både - och vaan kun ei annettu vastata. Eikä perustella.

5. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on läkisääteinen. Kuluvana luokuvuonna se on 118 e/jäsen. Mielästäni ylioppilaskunnan jäsenmaksu on:

--> Sopiva, indeksikorotukset hyväkyttävissä

Perustelu: Ylioppilaskunta on rahansa ansainnut. Indeksikorotukset takaavat toiminnon jatkuvuuden, lisärahaa ja -tehtäviä ei pidä mennä jakamaan ilman perusteellista keskustelua.

6. Valitse näistä mielestäsi tällä hetkellä tärkeimmät ISYY:n kehittämiskohteet (max 3)

--> Kulttuuri, kerhot, tapahtumat

Perustelu: Fiiliksellä valittuja vaihtoehtoja, jotka varmaan sisältävät paljon yhdistäviä asioita joista saataville synergiaetuja. Eli kustannustehokasta, kivaa ja elämänlaatua parantavaa toimintaa.

7. Jos jostain pitäisi karsia, mitkä seuraavista vaihtoehdoista karsisit (max 3)

--> Brändäys, Viestintä

Perustelu: Karsiminen nyt ei ole koskaan kivaa. Nämä nyt eivät suoranaisesti paranna tekemisen tai elämän laatua, joten vastentahtoisesti valitsin nämä kaksi. Viestintä on silti tärkeää, että ISYY:n palveluja osattaisiin hyödyntää.

8. Pitääkö paperi-Uljas säilyttää?

--> Kyllä, nykymuodossaan.

Perustelu: Tärkeä viestintäkanava, joka tuo terveisiä myös muilta kampuksilta. Pelkään, että pelkkä verkkoversio ei aja tehtäväänsä ja käyttö jää vähäiseksi. Paperi käyttöliittymänä on ainakin vielä ylivertainen.

9. Mikä näistä vaihtoehdoista sopii sinuun parhaiten:
--> ISYY on aktiivinen vaikuttaja niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla, myös ylioppilaskunnan ja yliopiston ulkopuolella

Perustelu: Ylioppilaskunnat eivät ole yksinäisiä saarekkeita. Meillä on tärkeitä sidosryhmiä ja oma rooli yhteiskunnassa. Tätä mahdollisuutta pitää hyödyntää koko potentiaalilla.

Valtakunnalliset kysymykset


1. EU–ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden tutkintoon johtavan opiskelun tulee olla maksutonta.

--> Täysin samaa mieltä

Perustelu: Tärkeä arvo. Yksi Suomen vetovoimatekijöistä hyvässä mielessä. On tärkeä pitää huoli, että opiskelijat valmistuessaan voisivat jäädä työskentelemään Suomeen ja täten vahvistamaan osalta hyvinvointiyhteiskuntaamme.

2. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia yliopistojen toimintaan pitäisi mielestäni kehittää ensisijaisesti... (valitse kaksi tärkeintä)

--> Kehittämällä yliopiston palautejärjestelmiä ja vahvistamalla niiden vaikuttavuutta sekä 
Vahvistamalla opiskelijoiden asemaa yliopiston valmistelevissa työryhmissä


Perustelu: Hyviä vaihtoehtoja oli paljon. Nämä tuntuivat parhaimmilta juuri vaikuttavuuden kannalta.  

3. Yliopistossani tulisi lakkauttaa joitakin koulutusaloja tai oppiaineita.

--> Jokseenkin eri mieltä


Perustelu: Yliopistojen profiloitumisella on puolensa, mutta en halua sen tapahtuvan muiden koulutusalojen kustannuksella.

4. Mitä opintotuen kehittämistavoitteita pitäisi ajaa seuraavaksi? Valitse mielestäsi kaksi ensisijaista vaihtoehtoa.

--> Tulorajojen korotus sekä
Opintotuen kehittäminen perustulon suuntaan / perustulo

Perustelu: Jälleen hyviä vaihtoehtoja oli paljon. Opintoraha sidotaan vihdoin indeksiin vuonna 2015. Näenkin siis tärkeämmäksi kehittää etuuksia ylipäätään perustulon suuntaan. Tienaamisesta ei pitäisi rankaista yhtä ankarasti kuin nyt.

5. Olisin valmis maksamaan lisää YTHS:n palveluista jos se toisi lisää palveluja tai nopeuttaisi hoitoon pääsyä.

--> Jokseenkin samaa mieltä.


Perustelu: Esimerkiksi psykologipalvelujen saatavuus voisi olla parempi. Jos lisärahalla voidaan vaikuttaa tähän, niin hyvä. 

6. Valtakunnallisessa opiskelija-asumiseen vaikuttamisessa tulisi... (valitse kaksi tärkeintä)

--> Ajaa huokeiden vuokra-asuntojen rakentamista yleensä (kaupungit, yleishyödylliset yhteisöt) - näin myös opiskelijoiden asuntotilanne helpottuu sekä
Ajaa joustavampia esteettömyysmääräyksiä erityisesti pienten asuntojen rakentamisen helpottamiseksi

Perustelu: Jälkimmäinen vastaus oli virhe. Joustavuutta yleensä esimerkiksi autopaikkanormien suhteen pitäisi voida harrastaa. Esteettömyys ei kuitenkaan ole joustamisen paikka. Pahoittelut.

7. Tulevaisuudessa yhä useamman opiskelijan pitäisi siirtyä työelämään kandidaatin tutkinnolla.

--> Jokseenkin eri mieltä

Perustelu: Tässä olisi tietysti puolensa. Tällä hetkellä tosiasiallisesti vaaditaan lähes säännönmukaisesti ylempää korkeakoulututkintoa etenkin julkisella sektorilla. Kandin (tai AMK:n) papereilla kilpailemaan lähtevät tullevat olemaan vielä pitkään heikommassa asemassa.

Perustelu:

8. Mitä seuraavaksi tulisi tehdä opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämiseksi? (valitse kaksi tärkeintä)

--> Lisätä opintojen joustavuutta ja saavutettavuutta sekä
Varmistaa opintopsykologipalveluiden saatavuus

Perustelu: Hyviä vaihtoehtoja, vaikeita priorisointeja. Ihmiset opiskelevat eri elämäntilanteissa. Joustavuus luo mahdollisuuksia. Vaikeuksien hetkellä täytyy olla tukea saatavilla.

9. Ylioppilaskunnan on otettava kantaa muihinkin asioihin kuin suoraan korkeakoulutuksen järjestämiseen liittyviin seikkoihin ja opintososiaalisiin kysymyksiin.
--> Täysin samaa mieltä

Perustelu: Toistan itseäni. Ylioppilaskunnat eivät ole yksinäisiä saarekkeita. Meillä on tärkeitä sidosryhmiä ja oma rooli yhteiskunnassa. Tätä mahdollisuutta pitää hyödyntää koko potentiaalilla.

10. Mitkä ovat tärkeimmät kriteerit opiskelijalle korkeakoululiikunnassa? Valitse 1–3 vaihtoehtoa seuraavista.
 
--> Laaja lajivalikoima, Liikunnan aloittamista tukeva toiminta, Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Perustelu: Kynnys matalalle ja kaikki mukaan!